Workshops

INDIVIDUELLT ANPASSADE WORKSHOPS

Tekniker för bildskapande har gjort snabba framsteg och vår tillvaro har blivit allt mer bildtät. Aldrig har behovet av nischad kunskap för bildhantering varit viktigare. Vem jobbar med bilder i din organisation? Hur effektivt arbetar ni generellt med bilder och har ni formulerat ert bildspråk? En skräddarsydd workshop kan förenkla och utveckla din organisations sätt att arbeta och kommunicera med bilder. 

AV_qot_ws
wshop

PRAKTISK FOTOGRAFI

Grundkurs för dig som fotograferar i jobbet fastän du inte titulerar dig fotograf. På fyra timmar går vi igenom de grunder, både tekniska och praktiska, som hjälper dig att ta bästa möjliga bilder i jobbet. Vi pratar teknik, bildkomposition och ljus, format och urval. Den här kursen anpassas noga efter gruppens behov och individens förkunskaper och samordnas med företagets befintliga arbetssätt relaterat till bilder.  Målet med kursen är att deltagarna ska kunna ta bättre och mer användbara bilder i jobbet.

BILDBESTÄLLARKURS

Grundkurs som ger insikter och förståelse för hur ett effektivt samarbete med fotografer är uppbyggt. Hur får man ut mesta möjliga från ett fototillfälle?  På fyra timmar går vi bland annat igenom de element som återkommer i all typ av bildbeställning. Målet med kursen är att göra dig till en bättre bildbeställare. Vi skapar också ett skelett som din organisation kan bygga sin egen tydliga bildmanual runt. Vilka element bör den innehålla för att få anlitade fotografer att använda rätt ton för uppdraget.

WS_best
WS_ICONS

STRUKTURERAD BILDHANTERING

Grundkurs som hjälper dig att skapa struktur i befintliga bildbanker och lägga upp planen för din organisations bildhantering framåt.
På fyra timmar går vi igenom hur man på bästa sätt särskiljer användning av olika typer av bildformat, sparar ner original, webbversioner och tryckversioner av bilder. Vi tittar på format och färgprofiler och går också igenom smarta sätt att tagga innehåll och logga detaljer i bildens metadata. 
Målet med kursen är att deltagarna ska hitta smidigare arbetsflöden kring bildhantering i den egna organisationen.

FOTOTÄNK VID EVENT & PRESS

Workshop som hjälper dig att skapa rätt förutsättningar för fotografer vid event.  På fyra timmar går vi igenom en mängd faktorer som kan påverka möjligheterna för press att ta bra bilder vid event. Vi tittar på ett antal tekniker som kan hjälpa dig att skapa fina förutsättningar för yrkesfotografer, däribland ljussättning. Målet med kursen är att deltagarna ska lära sig att tänka mer som en fotograf inför planeringen av nästa evenemang. Effekten kommer garanterat bli att bilderna som tas kommer att vara fler och bättre.

ws1